Miraglio

fantasy_rpg_town_by_e_mendoza-d6lb9td.jpg

Miraglio is een havenstad aan de westkust van het centrale continent. Het is deel van een koninkrijk, maar regelt haar eigen administratie min of meer autonoom.

Bestuur

De stad wordt bestuurd door middel van een senaat met een paar dozijn vertegenwoordigers, waar facties worden aangevoerd door lokale handelshuizen (voornamelijk de handelsfamilies Rizzo en Leslaf). Uiteindelijk ligt de hoogste autoriteit bij de lokale magistraat, die het merendeel van het dagelijks bestuur uitvoert. De magistraat wordt gekozen uit de leden van de senaat (en goedgekeurd door de koning, maar dat is slechts een administratieve formaliteit). De magistraat ten tijde van de Rise of Nations campaign is Abel Diodores.

Locaties

Miraglio is een ommuurde stad, in verschillende gebieden verdeeld.

De haven zelf is afgesloten van de rest van de stad door middel van de stadsmuren. Bezoekers, buitenlanders en buitenstaanders vanaf zee zijn welkom in de haven, maar hebben geen toegang tot de stad zelf tenzij ze er speciaal toestemming voor ontvangen. Naast handelaren zijn er zijn onder andere herbergen te vinden, en een grote bibliotheek. Aan de oostelijke zijde van de haven eindigt de stadsmuur op een grote toren op de zeerand, waar gevangenen worden geplaatst: De toren der zuchten. Hier worden ook havenbezoekers enkele dagen geplaatst die rotzooi trappen of regels breken.

Achter een grote poort ligt toegang tot de stad zelf. Het centrum van Miraglio is een groot rond plein met een fontein in het midden. Aan dit plein grenzen het magistraatspaleis, een kerk, een tavernee, en een tiental winkels. Op dit plein worden regelmatig markten gehouden. Vanaf de markt lopen straten naar andere gebieden van de stad, onder andere het edelkwartier, waar de huizen van de rijke handelaren zijn.

Ten westen van het plein, gebouwd tegen de muren die rond de haven liggen, staat een indrukwekkend fort dat ver boven de muren uitsteekt. Dit fort is eveneens omringd door stadsmuren. De stad is relatief autonoom, en regelt veel van haar eigen verdediging door middel van een stadsmilitie, maar in het fort is een groep professionele soldaten gelegerd met hun commandant. De commandant kan in geval van nood de leiding over de stad overnemen. De commandant ten tijde van de Rise of Nations campaign is Constans Forrenzo, een grijs-harige veteraan.

Miraglio

Rise of Nations perryonderdelinden Edgar_